بیمه مسئولیت مدنی عمومی

عبارت است از خسارتهای جانی و مالی وارده به اشخاص ثالث که در اثر فعالیت روزمره فرد و یا ترک فعل افراد ایجاد و به موجب قانون عامل زیان شناخته میشوند .

شامل 19 مورد به شرح ذیل میباشد :

1-بیمه نامه مسئولیت مدنی جامع هیئت مدیره /مدیر و مالکین ساختمان در قبال خسارات جانی و مالی وارد به اشخاص ثالث و مراجعین در مشاعات

موضوع بيمه نامه عبارت است از بيمه مسئوليت بيمه گذار در قبال ساكنين و اشخاص ثالث و مراجعين . بدين معني كه چنانچه در نتيجه استفاده از : پاركينگ ساختمان ، ريزش نماي ساختمان در محوطه و اطراف آن ، ايجاد خسارت به ساختمانهاي مجاور ناشي از آتشسوزي و تركيدگي لوله آب و نشت و ريزش چاه ، آسانسور ، استخر و سونا ، آتش سوزي مشاعات ، نظافتچي و سرايدار خساراتي وارد آيد ، بيمه گر پس از احراز مسئوليت بيمه گذار و در صورت لزوم طبق رأي مراجع قضائي نسبت به پرداخت خسارت اقدام مي نمايد .

2-بیمه نامه مسئولیت مدنی مراجعین به مساجد و اماکن

عبارست از جبران خسارت های صدمات جسمانی وارده به مراجعین به مساجد و امامزاده ها در خود مسجد و امامزاده و اماکن وابسته از جمله وضوخانه ، سرویس بهداشتی ، آشپزخانه و حیاط و کتابخانه متعلق به بیمه گذار و در ارتباط با فعالیت آن مجموعه باشد .

3-بیمه نامه مسئولیت مدنی مالکان پارکينگ،تعمیرگاه،کارواش،نمایشگاه و وسايل نقليه موتوري در قبال مراجعین و اشخاص ثالث

خسارت مالی وارده به خودروها و موتورسیکلت های متعلق به اشخاص ثالث و غرامات فوت ، صدمـات جسمانی و هزینـه های پزشکی وارده به اشخاص ثالث ناشی از قصـور بیمه گذار در قبال خطرات بیمه شده در محدوده نمایشگاه های خودرو و موتور سیکلت ، پارکینگ ها ، تعمیرگاه ها و کارواش ها پس از احراز مسئولیت مدنی بیمه گذار براي خسارات جاني توسط مراجع ذیصلاح قضایی یا کارشناس رسمی دادگستری و براي خسارات مالي مراجع ذیصلاح قانونی و یا کارشناسان معتمد بیمه گر، تحت پوشش اين بيمه نامه مي باشد .

4-بیمه نامه مسئولیت مدنی بيمه گذار در قبال مراجعه كنندگان به اماكن

موضوع بیمه نامه عبارت است از جبران خسارت های جانی وارد به مراجعین به اماکنی مانند فروشگاه ها ، مغازه ها ، ادارات و …. در قبال خطرات احتمالی

5-بیمه نامه مسئولیت مدنی مديران مراكز آموزش غواصي

عبارت است از جبران خسارت های صدمات جسمانی وارد به شرکت کنندگان در دوره های آموزش غواصی که ناشی از مسئولیت مدیران مراکز آموزشی غواصی باشد

6-بیمه نامه مسئولیت مدنی پيست کارتينگ

در صورت وقوع حادثه برای استفاده كنندگان از پيست های کارتینگ ، كه ناشی از مسئولیت مدیر پيست باشد ، خسارت وارده از طریق این بیمه ‌نامه جبران خواهد شد .

7-بیمه نامه مسئولیت نصابان کیت گازسوز خودرو

موضوع بیمه نامه عبارت است از مسئولیت مدنی بیمه گذار بعنوان نصب / تست کیت گاز سوز در ارتباط با جبران زیانهای مالی وجانی وارد به اشخاص ثالث که این زیانها مستقیما” به دلیل خطا و یا هرگونه اشتباه در نصب /تست این دستگاهها حادث گردد.

تذکر : امکان ارائه این بیمه نامه صرفاً جهت آندسته از شرکتهایی میسر می باشد که دارای استانداردهای لازم و نیز مجوزهای مربوطه از مراجع ذیصلاح باشد .

8-بیمه نامه مسئولیت مدنی مديران مراکز توانبخشي

در صورت وقوع حادثه برای مددجويان ( معلولین ذهنی و جسمی )، که ناشی از مسئولیت مدیر آن مركز باشد، خسارت وارده در محدوه مکانی مرکز توانبخشی ، از طریق این بیمه‌نامه جبران خواهد شد.

9-بیمه نامه مسئولیت مدنی دکل های مخابراتی در مقابل اشخاص ثالث

در این بیمه نامه مسئولیت مدنی بیمه گـذار در مقابل زیان های جانی و مالي وارد به اشخاص ثالث ناشي از نصب دكلها تحت پوشش می باشد .

10-بیمه نامه مسئوليت مدني مديران آسايشگاه سالمندان

در صورت وقوع حادثه برای سالمندان آسایشگاه ، که ناشی از مسئولیت مدیر آن مركز باشد ، خسارت وارده در محدوده مکانی آسایشگاه ، از طریق این بیمه‌نامه جبران خواهد شد .

11-بیمه نامه مسئولیت مدنی مديران مراکز ترک اعتياد

در صورت وقوع حادثه برای مراجعين به مراكز ترك اعتياد كه ناشی از مسئولیت مدیر آن مركز باشد، خسارت وارده در محدوه مکانی مرکز ترک اعتیاد ، از طریق این بیمه‌نامه جبران خواهد شد .

12-بیمه نامه مسئولیت مدنی مديران خوابگاه

در صورت وقوع حادثه برای ساكنين خوابگاه ، كه ناشی از مسئولیت مدیر خوابگاه باشد ، خسارت وارده در محدوده مکانی خوابگاه ، از طریق این بیمه‌نامه جبران خواهد شد.

13-بیمه نامه مسئولیت مدنی قايق های تفریحی و جت اسکی در قبال استفاده کنندگان

در صورت وقوع حادثه برای استفاده كنندگان از قايق هاي موتوري ، پدالی و جت اسكي در محل مندرج در بيمه نامه ، كه ناشی از مسئولیت دارنده دستگاه هاي فوق باشد ، خسارت وارده از طریق این بیمه ‌نامه جبران خواهد شد .

14-بیمه نامه مسئولیت مدنی مراجعين به رستوران و تالار پذيرائي

مديران رستوران و تالارهای پذیرایی در قبال خطرات احتمالي افراد استفاده ‌كننده از فضا و تجهيزات آنها دارای مسئوليت می باشند . براي پوشش خسارات جاني ناشي از خطرات احتمالي در اين مكان‌ها ، بيمه مسئوليت مدني مديران رستوران‌

15-بیمه نامه مسئولیت مدنی هيأت مديره مراکز تجاري و يا مجتمع مسکوني در قبال اشخاص ثالث

در این بیمه نامه مسئولیت مدنی بیمه گـذار در مقابل زیان های جانی وارد به مراجعـه کنندگان به محل ساختمان تحت پوشش می باشد .

16-بیمه نامه مسئولیت مدنی مراكز نمايش

می باشند . براي پوشش خسارات جاني ناشي از خطرات احتمالي در اين سالن‌ها ، بيمه مسئوليت مدنی مديران مراكز نمايش قابل ارائه می باشند .

17-بیمه نامه مسئولیت مدنی شرکتهاي نصب و نگهداري تابلوهاي تبليغاتي در قبال اشخاص ثالث

با اين بيمه‌نامه خسارات جاني و مالي وارد به اشخاص ثالث ناشي از نگهداري و يا مالکيت انواع تابلو ، در صورت احراز مسئوليت بيمه‌گذار ، جبران خواهد شد . پوشش بيمه اي در اين نوع بيمه نامه پس از نصب بوده و خسارات وارد به خود تابلو ها نيز استثناء مي باشد .

18-بیمه نامه مسئولیت مدنی مالکین و بهره برداران از اماکن مسکونی ناشی از سرایت آتش سوزی، انفجار و ترکیدگی لوله آب در قبال اشخاص ثالث

موضوع بیمه عبارت است از وقوع آتش سوزی، انفجار و یا ترکیدگی لوله های آب در مدت اعتبار بيمه‌نامه و در محل مورد بیمه که منجر به ایجاد خسارات مالی و یا جانی به اشخاص ثالث گردد وبیمه گذارتوسط مراجع ذیصلاح قانونی مسئول جبران خسارت يا پرداخت غرامت ناشي از آن شناخته شود.

19-بیمه نامه مسئولیت مدنی دارندگان جرثقیل و لیفتراک در مقابل خسارات جانی و مالی وارد به اشخاص ثالث

مسئولیت مدنی بیمه گذار در مقابل خسارتهای جانی و مالی وارد به اشخاص ثالث ناشی از خطرات احتمالی در امر بارگیری و تخلیه توسط جرثقیل و لیفتراک تحت پوشش این بیمه نامه می باشد .

 

شرایط و مدارک لازم جهت صدور

تكميل ، مهر و امضاء فرم پيشنهاد بيمه توسط بيمه گذار یا نماینده قانونی وی و نمایندگي يا كارگزار .

اعلام خسارت :

بیمه گذار یا نماینده قانونی وی طبق ماده 15 قانون بیمه و شرایط عمومی بیمه نامه موظف بوده، حداکثر ظرف مدت روزاز تاریخ اطلاع ، نسبت به اعلام خسارت به بیمه گر اقدامات لازم را بعمل آورد، مگر در مواردی که توافق خاصی با بیمه گر شده باشد .

مدارک مورد نیاز خسارت :

  1. تکمیل فرم اعلام خسارت (پشت و رو)
  2. ارائه تصویر بیمه نامه معتبر در زمان حادثه و ضمائم مربوطه
  3. ارائه تصویر خوانای کارت ملی و شناسنامه زیاندیده
  4. شماره تلفن همراه و ثابت زیاندیده جهت ثبت در سیستم